De roep van de ziel…

Een cliënte beschrijft aan een vriend, wat ik in mijn werk precies doe…