Via deze test kun je er achter komen of je wellicht hooggevoelig bent

Als je het met een uitspraak eens bent antwoord je met ‘Ja’. Als je het NIET eens bent vul je ‘Nee’ in.

1.Ik ben me bewust van subtiele signalen in mijn omgeving.
2.Stemmingen van de mensen om mij heen hebben invloed op mij.
3.Ik ben nogal gevoelig voor pijn.
4.Ik bespeur bij mezelf de behoefte om mij op drukke dagen terug te trekken bv in bed, in een donkere kamer of een andere plek waar het stil is en ik alleen kan zijn.
5.Ik ben zeer gevoelig voor cafeïne.
6.Ik word makkelijk overdonderd door fel licht, sterke geuren, grove weefsels of sirenes.
7.Ik heb een rijke en complexe innerlijke belevingswereld.
8.Ik voel me niet op mijn gemak bij harde geluiden.
9.Ik kan diep geroerd raken door kunst of door muziek.
10.Ik ben consciëntieus (= gewetensvol, nauwgezet, plichtsgetrouw, precies, zorgvuldig)
11.Ik voel me opgejaagd als ik veel moet doen in korte tijd.
12.Als mensen zich niet op hun gemak voelen in een bepaalde ruimte, weet ik meestal wat er moet gebeuren om dat te verbeteren, zoals het licht dimmen of het meubilair verplaatsen.
13.Ik kan geïrriteerd raken als mensen proberen me te veel dingen tegelijk te laten doen
14.Ik doe erg mijn best om te voorkomen dat ik fouten maak of dingen vergeet.
15.Geweldadige films of televisieprogramma’s geven mij een onprettig gevoel.
16.Ik voel me ongemakkelijk als er veel om me heen gebeurd.
17.Als ik erge honger heb, heeft dat invloed op mijn concentratie of mijn humeur.
18.Veranderingen in mijn leven brengen me van mijn stuk.
19.Ik ben gevoelig voor bijzondere geuren, smaken en geluiden en geniet daar erg van.
20.Het vermijden van situaties die mij van streek maken of overstelpen, heeft bij mij een hoge prioriteit.
21.Als iemand mij op de vingers kijkt of als ik met iemand moet wedijveren, dan zijn mijn prestaties veel minder dan gewoonlijk.
22.Als kind werd ik door mijn ouders en leraren gevoelig of verlegen gevonden.
23.Ik schrik gemakkelijk.