PGB Begeleiding voor volwassenen

Mijn werkzaamheden betreffende PGB (Persoons Gebonden Budget)
vallen onder de noemer Begeleiding Individueel en hebben als doel;
het bevorderen van zelfredzaamheid, het aanbrengen van structuur
en het voeren van regie in je leven.
Kortom mogelijkheden die je in staat stellen om te functioneren
in je dagelijkse activiteiten en deze kunnen organiseren en uitvoeren.